Matlab fórum

Úplná verzia: Matlab
Prezeráte si holú variantu vašeho obsahu. Pozrieť si úplnú verziu s príslušným formátováním.
Prosím Vás vedel by mi niekto pomôcť stýmto ? vedel by to niekto naprogramovať?


Pomocou existujúcich programov (vami vytvorených) vytvorte program s názvom MENUTEST, ktorý pomocou vstupného MENU s názvom „ZOBRAZENIE DAT“ a položkami (vektor X, vektor Y, vypocet, koniec). Na stlačenie klávesy vektor X sa požaduje užívateľský vstup vektora X, na stlačenie klávesy vektor Y sa požaduje užívateľský vstup vektora Y, na stlačenie klávesy vypocet sa zavolá funkcia mojf_graf v adresári \\Elekserver1\Vyuka\203_Matlab so vstupnými premennými X, Y, na stlačenie klávesy koniec sa požaduje ukončenie programu a zatvorenie všetkých okien.
Referenčné URL