Matlab fórum

Úplná verzia: Sústava rovníc
Prezeráte si holú variantu vašeho obsahu. Pozrieť si úplnú verziu s príslušným formátováním.
Zdravím všetkých,

riešim kinematiku 10-členného mechanizmu v matlabe. Rovnice polohy som si napísal pomocou vektorovej metódy, ktorú možno vidieť aj v priloženom obrázku (sú tam 4 slučky). Tým som dostal 8 rovníc o 8 neznámych, pričom všetky uhly sú orientované voči kladnému smeru osi X. V matlabe mám vytvorené 2 súbory s názvom fn_poloha6 (tu sa nachádzajú rovnice polohy) a vypocet6 (tu je deklarácia známych parametrov mechanizmu a pomocou funkcie fsolve a cyklu for sú riešené uvedené rovnice polohy vzhľadom na pootočenie hnacieho člena, ktorý má predpísanú uhľovú rýchlosť a uhľové zrýchlenie), ktoré prikladám v prílohe v súbore s názvom mechanizmus.zip. Čo sa týka initial guess pre fsolve, hodnoty sú veľmi presné, pretože mám vytvorený geometrický model v ktorom som si veľmi presne zmeral jednotlivé polohy všetkých členov mechanizmu pre natočenie hnacej kľuky o 0° (taktiež možno vidieť na obrázku). Priebehy všetkých uhlových natočení a posuvov som vykreslil do grafov. Problém je, že niektoré premenné majú veľmi zvláštne priebehy a neviem prísť na to, čo to spôsobuje. Odsledoval som, že poloha r10 od začiatku výpočtu je chybná, pretože tento člen ide v protipohybe člena 4 (r4) a nerozumiem, prečo fsolve dáva také výsledky, aké dáva. Bol by som veľmi vďačný, ak by sa tu našiel niekto, kto by mi s tým vedel poradiť.

Ďakujem za akúkoľvek odpoveď Rolleyes
Referenčné URL