Matlab fórum

Úplná verzia: Načítanie dát do uitable - GUIDE.
Prezeráte si holú variantu vašeho obsahu. Pozrieť si úplnú verziu s príslušným formátováním.
Vytvorila som tabuľku "uitable". Cieľom je, aby užívateľ zadával číselné hodnoty do tejto tabuľky (dva stĺpce, riadky - max. 10). Potom chcem s týmito hodnotami pracovať vektorovo, podľa stĺpcov. Vedel by mi niekto poradiť ako do vygenerovaného "m-file" správne zapísať túto myšlienku?
Referenčné URL