Matlab fórum

Úplná verzia: Priraďovací problém - Optimalizácia, logistika
Prezeráte si holú variantu vašeho obsahu. Pozrieť si úplnú verziu s príslušným formátováním.
Zdravím,

máme maticu nákladov :
C = [25 34 47 50;
24 17 27 0;
21 28 39 40;
0 0 0 0].

A za úlohu treba vyrátať do ktorého miesta pôjde ktorý stroj. (4 miesta x 4 stroje) . Na každom riadku a v každom stĺpci bude jedna 1, to znamená, že do toho miesta bude priradený stroj, aby nás to stálo čo najmenej...

Riešila som to pomocou bintprog-u.

f = -[25 34 47 50; 24 17 27 0; 21 28 39 40; 0 0 0 0];
A = [1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 ;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1;
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0;
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0;
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0;
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1];
b = [1;1;1;1;1;1;1;1];
lb = zeros(16,1);
ub = ones(16,1);
[x,fval,exitflag,lambda] = bintprog(f,A,b,[],[],lb,ub)

Ale pri výpočte vo visual express je výsledok 1 0 0 0, 0 0 1 0, 0 1 0 0, 0 0 0 1. a optimálna hodnota 80.
Vie mi niekto poradiť kde mám chybu ?
Referenčné URL