Matlab fórum

Úplná verzia: Rovnice vedení tepla
Prezeráte si holú variantu vašeho obsahu. Pozrieť si úplnú verziu s príslušným formátováním.
Ahoj, chtěl jsem poradit jak upravit následující kód, aby se barvy měnily podobně jako (barvy se měnily s teplotou) zde: http://www.youtube.com/watch?v=PGsYZmRt0Lo

Kód:
clear all, close all

x = (0:0.02:1);
y = (0:0.02:1);
[iX,iY] = meshgrid(x,y);
nt = 50; %input(' Number of time steps = ');
dt = .1; % Time step size.
N = 5;

% Time loop
for j = 1:nt
u = zeros(length(x),length(y));
% Double sum
for m = 1:N % index on x
for n = 1:N % index on y
Bmn = 1600 / (pi^2*(2*m-1)*(2*n-1));
u = u + Bmn * sin((2*m-1)*pi*iX) .* sin((2*n-1)*pi*iY) * exp(-( (2*m-1)^2 + (2*n-1) ) * (j*dt));
end
end
surf(x,y,u)
axis([0 1 0 1 0 100])
drawnow
end

Graf se chová velmi podobně ale nedochází ke změněn barev při chladnutí a nevím jak to změnit.

Předen děkuji,
Petepicket
Referenčné URL