Matlab fórum
Pravidlá pre príspevky - Verzia pre tlač

+- Matlab fórum (http://matlab.sk)
+-- Fórum: Matlab.sk (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Fórum: Pravidlá / Rules (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Téma: Pravidlá pre príspevky (/showthread.php?tid=1)Pravidlá pre príspevky - miseno - 01-02-2013 10:22

Všeobecné pravidlá:
 • príspevky musia byť zmysluplné a reakcie k danej téme,
 • vyvarujte sa používania nevhodných a vulgárnych slovných výrazov v svojich príspevkoch,
 • vyvarujte sa propagovania názorov rasistických a extrémistických hnutí,
 • neposkytujte zdroje médií, podliehajúcich autorskému zákonu.

Obsah príspevku:
 • príspevok musí byť popísaný stručne a jasne,
 • môže obsahovať zdrojový kód, ktorý pomôže ku vyriešeniu problému,
 • nesmie byť žiadosťou o vypracovanie kompletného zadania,
 • môže slúžiť ako pomôcka na vypracovanie zadania, pokiaľ autor pristúpi k riešeniu úlohy aktívne.

Odkazy a prílohy:
 • príspevok ako aj podpis autora nesmie obsahovať odkaz na stránky tretích strán, ktoré nesúvisia so zameraním fóra,
 • príspevok nesmie obsahovať prílohy, ktoré nesúvisia s riešením problému,
 • preferujeme využívanie stránok na ukladanie zdrojov (a ich linkovanie) pred nahrávaním príloh na fórum z dôvodu veľkosti a rýchlosti fóra.

Nedodržanie podmienok môže viesť ku zrušeniu príspevku alebo konta a to aj bez upozornenia.