Matlab fórum
Matlab - Verzia pre tlač

+- Matlab fórum (http://matlab.sk)
+-- Fórum: Matlab (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Fórum: Matematika, štatistika a optimalizácia / Math, Statistics, and Optimization (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Téma: Matlab (/showthread.php?tid=117)Matlab - Matko - 05-23-2016 17:56

Prosím Vás vedel by mi niekto pomôcť stýmto ? vedel by to niekto naprogramovať?


Pomocou existujúcich programov (vami vytvorených) vytvorte program s názvom MENUTEST, ktorý pomocou vstupného MENU s názvom „ZOBRAZENIE DAT“ a položkami (vektor X, vektor Y, vypocet, koniec). Na stlačenie klávesy vektor X sa požaduje užívateľský vstup vektora X, na stlačenie klávesy vektor Y sa požaduje užívateľský vstup vektora Y, na stlačenie klávesy vypocet sa zavolá funkcia mojf_graf v adresári \\Elekserver1\Vyuka\203_Matlab so vstupnými premennými X, Y, na stlačenie klávesy koniec sa požaduje ukončenie programu a zatvorenie všetkých okien.