Matlab fórum
Prepojenie viacerých GUI - Verzia pre tlač

+- Matlab fórum (http://matlab.sk)
+-- Fórum: Matlab (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Fórum: GUI (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Téma: Prepojenie viacerých GUI (/showthread.php?tid=25)Prepojenie viacerých GUI - Mirec - 02-28-2013 00:31

Ahojte. Mám jedno hlavne GUI v ktorom su 4 tlačitka (PushButtoni) za pomoci ktorých chcem aby mi otvorilo z uložených GUI prislúchajúce, k danému tlačídku, v novom okne.
Ako zadať cestu aby Matlab vedel, že po stlačení toho prislúšneho PushButtonu má otvoriť dane GUI? Stretol sa niekto z niečim podobným? Vopred dík


RE: Prepojenie viacerých GUI - duroL - 03-04-2013 12:50

Ahoj Skus toto....

Kód:
function HlavneOkno
h.fig = figure('Name','Hlavne Okno');
%set(h.fig,'MenuBar','Hlavne Okno');

h.OknoJedna = uicontrol('style', 'pushbutton', 'position',[10 200 100 40], 'string' , 'Otvor 1...',  'callback', {@jedna});
h.OknoJedna = uicontrol('style', 'pushbutton', 'position',[10 250 100 40], 'string' , 'Otvor 2...',  'callback', {@dva});

function jedna(hObject, eventdata)
figure('Name','Okno 1');
h.OknoJedna = uicontrol('style', 'Text','string' , 'Ja som okno 1','position',[20 340 100 50]);

function dva(hObject, eventdata)
figure('Name','Okno 2');
for i=1:10
   h.OknoJedna(i) = uicontrol('style', 'Text','string' , 'Ja som okno 2','position',[rand(1,1)*300 rand(1,1)*300 100 20]);
end