Nižšie môžete vytvoriť odkazy na dané RSS kanály. Odkazy je možné generovať pre všetky fóra, jedno fórum, alebo vybrané fóra. Potom vám bude vytvorený odkaz, ktorý si môžete skopírovať do vašej RSS čítačky, ako je napríklad SharpReader. Čo je RSS?

Posledná syndikácia témy
Fórum na syndikáciu:
Napravo si vyberte fórum. Pokiaľ stlačíte CTRL, môžete uskutočniť mnohonásobný výber.
Verzia RSS:
Vyberte si verziu RSS, ktorú si prajete generovať.
 RSS 2.00 (Prednastavené)
 Atom 1.0
Limit:
Množstvo tém, ktoré chcete sťahovať naraz. Neodporúčame viac ako 50.
tém naraz


Kontakty | matlab.sk | Nahor | Na obsah | Odľahčený (archivačný) mód | RSS