Matlab fórum - Súhlas s registráciou

Hoci sa snažíme odstraňovať alebo opravovať všetky príspevky, ktoré obsahujú nevhodný, sexuálne orientovaný, urážlivý, škodlivý, výhražný alebo vydieračský obsah, ktorý môže byť považovaný za útočný, alebo narušujúci súkromie osoby, alebo porušuje ktorúkoľvek právnu normu, je pre nás nemožné individuálne kontrolovať každý príspevok poslaný do tohto fóra. Z uvedeného dôvodu musíte akceptovať, že všetky príspevky uvedené v tomto fóre, vyjadrujú názory, postoje a skúsenosti ich pôvodných autorov a nie prevádzkovateľov tohoto fóra. Prevádzkovatelia tohoto fóra nepreberajú žiadnu zodpovednosť za žiadny z príspevkov. Neručíme ani za presnosť, správnosť a úplnosť ktoréhokoľvek z príspevkov, a ani to negarantujeme.

Tím, že sa zaregistrujete do tohoto diskusného systému vyslovujete súhlas s tým, že nebudete šíriť vedome nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé, výhražné, sexuálne zamerané, vydierajúce alebo súkromie narušujúce príspevky, alebo materiál, ktorý odporuje ktorejkoľvek právnej norme.

Porušenie ktoréhokoľvek z uvedených pravidiel môže viesť k obmedzeniu, alebo dokonca k ukončeniu Vášho členstva v tomto fóre. Ku každému publikovanému príspevku si zaznamenávame IP adresu používateľa, ktorý príspevok napísal. Týmto vyjadrujete svoj súhlas, že máme právo odstrániť, opraviť, alebo uzamknúť ktorýkoľvek účet alebo správu, a to kedykoľvek budeme považovať za vhodné. Týmto tiež vyjadrujete súhlas s tým, že všetky informácie, ktoré tu zadávate, sú ukladané do databázového systému. Nakoniec súhlasíte s tým, že do Vašeho počítača sú ukladané "cookies", ktoré obsahujú Vaše prihlasovacie údaje.

Žiadna informácia, ktorú poskytnete do tohoto fóra, nebude prezradená žiadnej tretej strane bez Vašeho osobného písomného súhlasu. Je však treba poznamenať, že prevádzkovateľ nemôže byť zodpovedný za úmyselné narušenie alebo odcudzenie dát, napríklad prostredníctvom počítačovej kriminality (hacking).

Pokračovaním v registračnom procese vyslovujete svoj súhlas s vyššie uvedenými pravidlami a zásadami.Kontakty | matlab.sk | Nahor | Na obsah | Odľahčený (archivačný) mód | RSS